Tarieven

Print

Hierover kunt u contact opnemen met het secretariaat (053- 4343888).

Tarieven (in € per 1 Januari 2016)

 • Consult

€ 80,-

 • Herhaling consult

€ 40,-

 • Telefonisch consult

€ 25,-

 • Basis Sport Medisch onderzoek

€ 110,-

 • Basis Sport Medisch onderzoek (o.a. Duiken, Zweefvliegen, KNAF, KNMV, MON)

€ 95,-

 • Basis Sport Medisch onderzoek (o.a. ROC, CIOS, CALO, ALO)

€ 110,-

 • Basis Plus Sport Medisch onderzoek (o.a. KNWU) 

€ 135,-

 • Groot Sport Medisch onderzoek / Wielrenkeuring 

€ 205,-

 • Groot Sport Medisch (Groepstarief*)

€ 192.50,-

 • Groot Sport Medisch Onderzoek met ademgasanalyse  

€ 240,-

 • Groot Sport Medisch onderzoek met ademgasanalyse (Groepstarief*) 

€ 225,-

 • Inspanningstest

€ 120,-

 • Inspanningstest met ademgasanalyse

€ 145,-

 • ECG

€ 30,-

 • Longfunctie / Spirometrie

€ 30,-

 • Rapportage 

€ 75,-

* Voor groepen groter dan 10 personen.


Vergoeding zorgverzekeraar

Een bezoek aan de sportarts wordt vergoed vanuit het aanvullende pakket van uw zorgverzekeraar. Om te weten voor welk bedrag u aanvullend verzekerd bent voor sportzorg, kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar. Op de site www.sportzorg.nl kunt u de vergoedingen van alle zorgverzekeraars zien m.b.t. sportzorg. SMA Oost Nederland werkt met geregistreerde sportartsen. Het is een SCAS gecertificeerde organisatie welke aangesloten is bij de Federatie van Sport Medische Instellingen (FSMI).


Salland


Betalingen

Nota's moet u altijd eerst voldoen aan het SMA, ook als de zorgverzekeraar dit vergoedt, of als u verwezen wordt door uw huisarts. De nota van het SMA kunt u vervolgens indienen bij uw zorgverzekeraar. De betaling op het SMA vindt bijvoorkeur plaats door middel van een pintransactie.

Het afzeggen van een afspraak dient minimaal twee werkdagen van te voren plaats te vinden. Dit dient telefonisch of per email te gebeuren. Wordt de afspraak te laat afgezegd of bent u niet verschenen dan bent u 50% van de totale kosten verschuldigd. Let op: Bij een groot sportmedisch onderzoek (GSMO) geldt ook een annuleringstermijn van 2 werkdagen (minimaal 48 uur). Wordt bij een GSMO binnen 2 werkdagen (48 uur) geannuleerd, dan wordt 100% van de onderzoekskosten in rekening worden gebracht.

Joomla Business Templates by template joomla