Verplichte keuring

Print

Voor een aantal sporten is het doen van een preventief sportmedisch onderzoek verplicht. De landelijke sportbond, organisatie of instantie bepaalt de inhoud van de keuring. Voor deze verplichte keuringen kunt u terecht bij SMA Oost Nederland.

 • Voor een aantal sporten is het doen van een preventief sportmedisch onderzoek verplicht. De landelijke sportbond, organisatie of instantie bepaalt de inhoud van de keuring. Voor deze verplichte keuringen kunt u terecht bij SMA Oost Nederland.
 • Motorsport, richtlijnen Koninklijke Nederlandse Motorrijders Vereniging (KNMV) en MON.
 • Parachutespringen
 • Wielrennen, richtlijnen Koninklijke Nederlandse Wielrenners unie (KNWU), instapkeuring BSMO+.
 • ALO en/ of CIOS keuring, verplicht voor de startende 1e jaars (BSMO)
 • Zwemmmen & waterpolo (KNZB).
 • Boksen.
 • Tennis (KNLTB).
 • Volleyball (NEVOBO).
 • Zweefvliegkeuringen, o.b.v. de KNVL gestelde richtlijnen.
 • Medische Duikkeuring

 

Sportduiken of scuba diving is een sport met risico's. Deze risico’s zijn aanwezig door de specifieke omstandigheden bij duiken. Tijdens een medische duikkeuring is er aandacht voor de specifieke duikaandoeningen die kunnen optreden bij het duiken en aandoeningen die niet verenigbaar zijn met duiken. Ook wordt er stilgestaan bij de fysieke en psychische eisen m.b.t. de duikveiligheid.

De sportartsen van SMA Oost Nederland zijn bevoegd een keuringsbewijs af te geven. U bent verzekert van een gedegen onderzoek en advies De kosten worden veelal vergoedt door uw zorgverzekeraar.

Omdat er altijd wordt gedoken met een buddy, een duikpartner, zijn de persoonlijke risico's niet alleen van belang voor de duiker maar ook voor zijn of haar buddy. Het is in beider belang om gezond en fit te water te gaan, zodat duiker en buddy volledig op elkaar kunnen vertrouwen.

Een vragenlijst alleen kan nooit een keuring vervangen. De vragenlijst kan geen risico's inschatten en uitleggen. Een (aspirant) duiker is zich niet altijd bewust van persoonlijke risico’s. Een sportarts kan wél de risico's verduidelijken en de noodzakelijke maatregelen nemen om deze te verkleinen.

Soms zijn simpele maatregelen genoeg.

 

 

Joomla Business Templates by template joomla